Välj en sida

Föreningshjälpen vänder sig till föreningar och ideella organisationer i Uppsala.

Vi vill vara med och stödja och utveckla stadens rika föreningsliv.

Inga uppdrag är för små eller för stora för oss.

?

Det här kan vi hjälpa er förening med.

ADMINISTRATION

Hjälpa styrelsen med administrativa uppgifter

Skicka ut dagordning, vara protokollförare eller ordförande vid styrelsemöten

Sammanställa och underhålla medlemslistor

Skriva och skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna

Skriva projektansökningar

MARKNADSFÖRING / EVENEMANG

Marknadsföra er och organisera evenemang

Skapa och underhålla hemsidor

Formge trycksaker som informationsmaterial och affischer

Skriva texter och fotografera

Hjälpa till praktiskt vid evenemang som att ta emot biljetter, ordna med fika eller att ställa i ordning lokalen för evenemanget.

JURIDIK

Förmedla föreningskunskap och ge enklare juridisk rådgivning om hur man startar och driver en förening.

Med EU:s nya datalagringsregler GDPR måste alla föreningar som lagrar personuppgifter få personernas godkännande.

Vi hjälper er förening att ta fram en blankett att skriva under för godkännande.

LOKAL

Låna ut våra lokaler: mötesrum och kontorsplatser.

EKONOMI

Sköta bokföring och fakturahantering.

SPRÅK

Översätta och tolka för språken: engelska, arabiska, persiska, dari, tyska, bengaliska, hindi och holländska.

Exempel på uppdrag

STADGAR
Dylans Music Group & Choir

Stadgarna är de interna regler som bildar grunden för hur en förening ska fungera.

Vi hjälpte Dylans Music Group & Choir att ta fram sin förenings stadgar.

EVENEMANGSHJÄLP
Geocaching Uppsala

Geocaching Uppsala fick äran att tillsammans med Geocaching Sverige arrangera det stora årliga evenemanget, Mega Sweden FAD 2017.

Vi hjälpte till att planera och genomföra evenemanget.

PROTOKOLLFÖRARE
NSPH

Att driva en förening kräver en hel del administration.

Vi har varit protokollförare på styrelsemöten för Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

LOGGA
Ljusare Framtid

Ett enhetligt grafiskt utseende underlättar marknadsföringen av föreningen.

Vi tog fram föreningen Ljusare framtids logga.

FÖRENINGSKUNSKAP

Vad händer om revisorn inte vill rekommendera styrelsen ansvarsfrihet?

Vi hjälpte en förening att reda ut vilka regler som gäller då bokföringen inte lämnas in i tid.

WEBBUTVECKLING
Salsal

En webbplats kräver kontinuerlig utveckling och underhåll.

Vi vidareutvecklade föreningen Salsals webbplats med nya funktioner och nytt utseende.

Om oss

Föreningshjälpen hjälper en kund

VÅR PROJEKTIDÉ
Föreningshjälpen är en ideell verksamhet. Vår projektidé är att stödja Uppsalas föreningsliv. Vi vill ta vara på era goda idéer och ert engagemang, och hjälpa er förening att utvecklas vidare.

VARFÖR FÖRENINGSHJÄLPEN?
Som förening eller ideell organisation har man ofta begränsade resurser, både kunskap, tid och inte minst ekonomiska möjligheter kanske saknas. Där kommer vi in med vårt engagemang och kunnande. Vi kan hjälpa er med administration, marknadsföring och föreningskunskap med mera.

SÅ HÄR ARBETAR VI
Efter att ni har tagit den första kontakten, bestämmer vi en tid då vi träffas och går igenom hur Föreningshjälpen på bästa sätt kan hjälpa er. Vi åtar oss både återkommande uppdrag och engångsuppdrag. Inga uppdrag är för stora eller för små för oss.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er förening?
Ring, e-posta eller skicka oss ett mail.
Välkomna att höra av er!

Telefon: 076-7949165

E-post: info@foreningshjalpen.nu

Vår besöksadress är Bergsbrunnagatan 28 i Uppsala.